Jakość życia Emerytów

 

zycie emeryta

Nowy raport opublikowanego przez Natixis Global Retirement Index pokazuje, że Europa po raz kolejny wyprzedza Stany Zjednoczone w zabezpieczeniu socjalnym swoich obywateli. Specjaliście z francuskiej firmy zarządzania aktywami przeanalizowani warunki w 150 krajach, aby przedstawić ranking państw, w których emerytom żyje się najlepiej, a co za tym idzie funkcja opiekuńcza państwa jest najlepiej realizowana. Amerykańscy emeryci nie są już tak bezpieczni na starość jak Japończycy, Kanadyjczycy, czy nawet Europejczycy. Według rankingu w top20 prym wiodą kraje europejskie, a najlepiej żyje się seniorom w Norwegii, Szwajcarii i Luksemburgu. Stany Zjednoczone zajmują dopiero 19 pozycję, natomiast Polska 36.

TABLE: Natixis Global Retirement Index – Top 20 Nations
———————————————————————
1. Norway           8. Denmark         14. Belgium
2. Switzerland      9. Germany         15. Japan
3. Luxembourg       10. France         16. Slovenia
4. Sweden           11. Australia      17. Czech Republic
5. Austria          12. Israel         18. Slovakia
6. Finland          13. Canada         19. United States
7. Netherlands                         20. United Kingdom

Do budowy rankingu brano pod uwagę takie czynniki jak obecna sytuacja materialna obywateli danego państwa, sytuacja ekonomiczna tego kraju oraz poziom jakości życia. Badano stosunek liczby ludności pracującej do liczby osób znajdujących się na emeryturze, określano potencjalny przyszły przyrost naturalny oraz ilość osób, które na emeryturę odejdą. Dodatkowo analizowano wydatki państwa na opiekę medyczną, ilość łóżek szpitalnych przypadających na 1000 obywateli. Wszystkie zebrane i przeanalizowane dane dały obraz najlepszych państw, w których poziom życia emerytów jest na najlepszym poziomie.

Specjaliści z Natixis Global Retirement Index dochodzą do wniosku, że w większości państw system nie jest na tyle dobrze zorganizowany, aby sobie samodzielnie poradził z opieką emerytalną. Państwa w czołówce badania, są krajami najbardziej rozwiniętymi, są liderami gospodarczymi Świata i w każdej dziedzinie dominują w każdych rankingach. Jednak nie zmienia to faktu, że obywatele powinni dodatkowo się zabezpieczać, aby nie dopuścić do przykrych konsekwencji kryzys, ujemnego przyrostu naturalnego i niekorzystnego stosunku ludności w wieku postprodukcyjnym do aktywnych zawodowo.

Biorąc pod uwagę brak sprecyzowania na jakiej podstawie poziom życia jest określany jako dobry lub bardzo dobry oraz fakt, że Polska zajęła dość wysoką pozycję w rankingu, co niestety nie odzwierciedla realiów naszego kraju, można przyjąć stanowisko, że raport jest dość naciągany i niezgodny z rzeczywistością. Dlaczego? Może dlatego, że badania firmy Natixis Global Retirement Index były na jej własną potrzebę, aby zachęcić ludzi do oddawania w „opiekę” swoich oszczędności w zamian za emerytalne bezpieczeństwo.

Bez względu na intencje francuskiej firmy, faktycznie lepiej liczyć na siebie i wziąć przyszłość w swoje ręce, dobrze zadecydować, a nie ufać polskiej opiece pomimo tak fantastycznego 36 miejsca na Świecie.

 

Share